ThaiEnergyS.Com : เว็บศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย รวบรวมบทความวิชาการ คลิ๊ปรายการเรื่องพลังงาน ของไทยจาก ประชาชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการด้านพลังงาน ข่าวสาร คำชี้แจง บทความจากภาครัฐ เอกชน รวดเร็ว เที่ยงตรง ด้วยความเป็นธรรม


 
Member
Username 
Password 
SAVE

 

ติดตามความรู้ด้าน
พลังงานภาคประชาชน


คุยกับหม่อมกร
คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


สว.รสนา โตสิตระกูล


พท.พญ.กมลพรรณชีวพันธ์ศรีน.อ.วินัย เสวกวิพ.ท.รัฐเขต แจ้งจำรัส


ทวงคืนพลังงานไทยGoosoogong


Thai-Energy-Get-Back

คุณนินจา แก๊สไทยดอทคอม

 

ภาพรวมระบบพลังงานไทย ไขข้อข้องใจโดย นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 21-3-56
ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ ปตท. ที่ละเว้นการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผิดกฏหมายผังเมือง ในการ ก่อสร้างและให้บริการ สถานี NGV แม่ข่าย จำนวน 19 แห่ง เอกสารชี้แจงต่ออนุกรรมการธิการ ตรวจสอบการพลังงาน เพื่อความเป็นธรรม คณะกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา 19 ก.พ.2557

นโยบายพลังงานเกี่ยวกับราคาพลังงาน หลังปรับขึ้นแก๊ส LPG 1 กันยายน 2556 นี้

ข้อมูลการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ข้อมูลรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2556

รายละเอียดการสำรวจหาบเร่แผงลอยโดยสวนดุสิตโพล 17/5/2556
แผนการปรับโครงสร้างราคาแก๊ส LPG โดย สนพ.17/5/2556
รายละเอียดการการใช้เงินกองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยผู้มีรายได้น้อย

แหล่งน้ำมันดิบที่ผลิตโดยกรมการพลังงานทหาร
รายงานภาพรวมการจัดหาและจำหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
สถานการณ์ด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทย ปัจจัยสนับสนุนและการต่อต้านจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยกรมเชื้อเพลิงพลังงาน
การจัดเก็บ (ชดเชย) น้ามันเชื้อเพลิง โดยกองทุนน้ำมัน
คณะกรรมการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
คอนเดนเสท และ น้ามันดิบที่ผลิตในประเทศไทย
ความก้าวหน้าและแผนการดาเนินงาน NGV โดย ปตท.
การนำ TITAN™ Modules มาใช้งานสำหรับการขนส่งก๊าซธรรมชาติ.


ปริมาณการจัดหาก๊าซและการใช้ก๊าซทั้งระบบปี 2555 โดยกรมเชื้อเพลิงพลังงาน กระทรวงพลังงาน


การเตรียมพร้อมในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซฯจากเมียนมาร์ โดยกระทรวงพลังงาน 26/2/56
สภาพระบบผลิตไฟฟ้าการทำงานแหล่งก๊าซสหภาพพม่า ช่วงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 โดย กฟผ. 26/2/56


แผ่นพับที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำออกมารณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เรื่องแก๊ส LPG


แผ่นพับที่ สนพ.ออกมาชี้แจงประชาชนเพื่อทำความเข้าใจก่อนกรับขึ้นราคาแก๊ส LPG มิถุนยายน 2556 โดย สนพ. กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลการใช้ LPG 2555 ทุกภาส่วน นำฌสนอโดย ปตท.

ข้อมูลการใช้เงินกองทุนน้ำมัน ปี 2555 นำเสนอโดย สถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน

ข้อมูลการปริมาณการนำเข้า LPG ในรูปโพรเพน บิวเทน ปี 2555 นำเสนอโดย กรมศุลกากร

ข้อมูลการผลิตการใช้ เชื่อเพลิงพลังงาน ปี 2555 นำเสนอโดย กรมธุรกิจพลังงาน

ข้อมูลการผลิตการใช้ LPG ปี 2555 และแนวทางปรับราคาปี 2556-2557 นำเสนอโดย สนพ.กระทรวงพลังงาน

 

งบการเงิน ปตท.2556
งบการเงิน ปตท.สผ.2556
งบการเงิน ปตท.โกบอล เคมีคอล 2556
งบการเงิน ปตท.2555
งบการเงิน ปตท.โกบอล เคมีคอล 2555
งบการเงิน ไทยออย2555


Downdload แผ่นพับชี้แจงคัดค้านการขึ้นราคาแก๊สLPGพร้อมชี้ทางออก

 ศึกษาเรียนรู้และนำเสนอทางออกโครงสร้างราคาน้ำมัน แก๊ส LPG เพื่อความเป็นธรรม ฉบับปี 2556 โดยคุณนิจา webmaster GasThai.Com

มติ ครม. และความเป็นมาของโครงสร้างราคา LPG ภาคปิโตรเคมีที่เอาเปรียบประชาชนรายงานบทสรุปการศึกษาต้นทุน NGV โดยสถาบันวิจัยจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัยCBG ตัวใหม่แทน NGV และ ก๊าซ CBG ซีบีจีจะเป็นทางรอดประเทศไทย ได้หรือไม่ ?สถานีหลักที่ให้บริการก๊าซ NGV ของ ปตท. ไม่ผ่านการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผังเมือง คดี อยู่ในขั้นแจ้งความดำเนินคดี กับ 14 สถานีหลักของ ปตท. ทั่งประเทศ


ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี' เปิดเอกสารแฉ ปตท.-ก.พลังงาน โกหกทุกเรื่อง ! ของดีขายต่างชาติราคาถูก น้ำมันเลวขายไทยแพง


'มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี' ใครปล้นพลังงานไทย ! ? ลวงชาวบ้านจ่ายกองทุนฯ อุ้มปิโตรเคมี

“อิฐบูรณ์ อ้นวงษา” แฉ..ผู้ใหญ่ ก.พลังงาน นั่งบอร์ด ปตท.อื้อ ใช้กลไกอำนาจเอื้อ ยักษ์ใหญ่กินรวบ-ผูกขาด

 


 

 ศึกษาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมและนำเสนอทางออกโครงสร้างราคาน้ำมัน แก๊ส LPG เพื่อความเป็นธรรม ฉบับปี 2556 VS จับผิด รมต.พลังาน หรือ สนพ.กระทรวงพลังงาน ที่ออกเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ความจริงวันนี้ของ LPG วันนี้ บอก LPG ภาคปิโตรเคมี 24.93 บาท/กก. ใคร? ให้ข้อมูลเท็จต่อประชาชน ซึ่งขัดแย้งกับ รมต.พลังาน ที่ชี้แจงต่อที่ประชุม วุฒิสภา เมื่อ 28 พ.ย. 2555 ว่า LPG ภาคปิโตรเคมี ขายที่ 16.20 บาทต่อ กก.
Click อ่านบทความ วิเคราะห์ปัญหาและเสนอทางออก ครับงานชุมนุมใหญ่หยุดขึ้นราคาก๊าซ LPG ของเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท ถนนวิภาวดี


งานชุมนุมใหญ่หยุดขึ้นราคาก๊าซ LPG ของเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย วันศุกร์ ที่ 23 lสิงหาคม 2556 หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท ถนนวิภาวดี


กิจกรรม ชาว facebook กับการปั่นต้านโลภ รวมพลังปั่นต้าน(พลังงาน)โลภ หยุดธุรกิจพลังงานกอบโกย 10,17,31 มีนาคม 2556


งานเสวนา เศรษฐศาสตร์การเมือง "พลังงานไทย เพื่อคนไทย หรือเพื่อใคร"...? ชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมตะวันนา 7 มิถุนายน 2556


เปิดปม : ตรวจสอบปัญหาน้ำมันแพง (27 พ.ค. 2556)Downdload บทความเรื่องประเทศไทยเรามีแหล่งพลังงานเพียงพอไหม ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานไทย ใครได้ผลประโยชน์ โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

VDO บันทึกการประชุมหารือและชี้แจงของกระทรวงพลังงาน ปตท.
และกลุ่มเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 06-03-2556
เทปบันทึกรายการ คมชัดลึก ตอนทวงคืนพลังงาน ทาง Nation 19-03-2556


Downdload บทความเรื่องแก็สจากอ่าวไทยหายไปไหน ?
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


Downdload บทความเรื่อง เจาะผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการพลังงาน
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย .ทาง FMTV


ทำไมคนไทยยังใช้นำมันเเพง@ชั่วโมงทำกินTPBS


ตอนใหม่ครับ ตอน ฟ้องเลยเฮีย มาดูกันว่า เฮียเพ้งจะฟ้องมั๊ยยย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ แฉพลังงานไทย เพื่อคนไทย หรือเพื่อใคร ช่วงที่ 1


รายการค้านเพื่อใคร มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน ช่วงปิดซ่อมแท่นขุดเจาะในพม่า Springnews TV


รายการค้านเพื่อใคร มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน ช่วงปิดซ่อมแท่นขุดเจาะในพม่า Springnews TV


รายการค้านเพื่อใคร มองรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน ช่วงปิดซ่อมแท่นขุดเจาะในพม่า Springnews TV


รายการค้านเพื่อประเทศไทย แลหน้า - เหลียวหลัง นโยบายพลังงาน SpringNewTV

 


 

กระทรวงพลังงาน
กรมการขนส่งทางบก
ข่าวสารพลังงานไทย
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งปะเทศไทย

 

 ราคาแก๊ส LPG วันนี้
 ราคาน้ำมันวันนี้ ทุกราย
ปตท.
บางจาก
ไทยออย์
สถิติการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย การส่งออก (รายเดือน)
ข้อมูลพลังงานรายไตรมาส
ศูนย์ข้อมูลสถิติการใช้พลังงาน
โครงสร้างราคาพลังงาน update
ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงค์โปร์ Upddate (1 บาร์เรล=159ลิตร)
ศูนย์รวมข่าวสารพลังงานไทย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ราคาน้ำมันวันนี้ทุกรายราคาแก๊ส LPG วันนี้ทุกรายกิจกรรม ชาว facebook กับการปั่นต้านโลภ รวมพลังปั่นต้าน(พลังงาน)โลภ หยุดธุรกิจพลังงานกอบโกย 10,17,31 มีนาคม 2556


การประชุมหารือ เพื่อทำความเข้าใจ และหาทางออก โครงสร้างราคาพลังงานไทย ครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงพลังงาน 6/3/56


ธันวาคม 2556 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รณรงค์คัดค้านการขึ้นราคา LPG พร้อมนำเสนอจริงเรื่อง LPG ประเทศไทยฉบับ 2556


24 ต.ค.2556 กลุ่มผู้ชุมนุนในนามเครือข่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ เดินขบวนคัดค้านการปรับขึ้นราคาแก๊สน้ำมันและไฟฟ้าแบบไม่เป็นธรรม


การสัมมนาราคาน้ำมันรัฐบาลจะสร้าง ความเป็นธรรมได้อย่างไร จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล


เทปรายการตอบโจทย์ทีวีไทยกับ สว.รสนา โตสิตระกูล เรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน


การสัมมนาเรื่อง ก๊าซธรรมชาติของไทย ใครได้ประโยชน์ จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา


โครงการสัมมนา เรื่อง ท่อก๊าซธรรมชาติกับผลประโยชน์ทับซ้อน จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

เสวนาความจริงพลังงานไทย ชั้น 5 อิมพีเลี่ยมลาดพร้าว


เวทีเสวนาชำแหละโครงสร้างราคาพลังงานไทย


17 ม.ค. 55 สัมภาษณ์อิฐบูรณ์ อ้นวงษากรณีศาลปกครองไม่คุ้มครองชั่วคราวก­ารขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG


เปิดโปง ปตท 1/ 2


เปิดโปง ปตท 2/ 2


สว.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม.และประธานคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบก­ารทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในรายการ "คนเคาะข่าว"


เสวนาพลังงานไทย เพื่อใคร ช่วงที่ 1


เสวนาพลังงานไทย เพื่อใคร ช่วงที่ 2


เสวนาพลังงานไทย เพื่อใคร ช่วงที่ 3


LPG NGV ?


เปิดโปงขบวนการปล้นพลังงานชาติ 1/2 .


เปิดโปงขบวนการปล้นพลังงานชาติ 2/2 .


วิกฤตดราม่าไฟฟ้าไทย: สังคมไทยได้อะไรเยอะกว่าที่คาด

ปิโตรเคมี: ขาใหญ่ LPG และความจริงวันนี้ที่ LPG ต้องขึ้นราคา โดย อ.เดชรัต สุขกำเนิด

ตรวจสอบโครงสร้างราคาน้ำมัน ภาษี และแก๊สล่าสุด update ทุกวัน
ตรวจสอบปริมาณการผลิต การใช้ แก๊สล่าสุด update ทุกวัน
ศูนย์ข้อมูลรถยนต์ใช้ LPG/NGV จัดทำโดย สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก


Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: webmaster@GasThai.Com  (Online 4 คน)  วันพฤหัสบดีที่  24 เมษายน 2557