คำอธิบายรายละเอียดน้ำมัน
 (25/2/2552)

GLOSSARY

MOGAS  Motor Gasoline = ULG, UGR
 น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
 น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
UGR 91 RON   Unleaded Regular Gasoline, with Research Octane Number = 91
 น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ออกเทน 91
Ethanol E10  Gasoline with Ethanol 10% by volume
 น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Ethanol E20  Gasoline with Ethanol 20% by volume
 น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S  High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
 น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
Biodiesel B5  HSD with bio-oil 5% by volume
 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ผสมน้ำมันจากพืข 5% โดยปริมาตร

ที่มา : http://www.eppo.go.th/retail_prices.htmlCopy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   เกี่ยวกับเรา Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com หรือ ติดต่อเรา